ferie, ferie, ferie....

Når jeg holder ferie lader jeg op sammen med min familie. Der tilfører jeg mig god energi og gejst til at være nærværende med dit barn og yde den omsorg, jeg mener, ethvert barn fortjener. 

Min dagpleje holder lukket på følgende tidspunkter: 

Helligdage: påske, store bededag, Kr. himmelfartsdag, pinse, nytårsdag, samt mellem jul og nytår og i weekenderne.

Ferieplanen for 2019:

  • Vinterferie: Uge 8
  • Påske: dagene mellem palme søndag og skørtorsdag: (15. 16. + 17. april)
  • Dagen efter Kr. Himmelfart: (31. maj)
  • Grundlovsdag: (5. juni)
  • Sommerferie: Uge 28,29,30
  • Efterårsferie: Uge 42
  • Jul: (23. dec) samt dagene mellem jul og nytår. (27. 30. + 31. dec.) 

Rest feriedage aftales med forældrene